Trendbreuk: zijn zorgverzekeraars aanbestedingsplichtig?

De reden dat de rechter heeft geoordeeld dat de zorgverzekeraar wel als een publiekrechtelijke instelling moet worden beschouwd kwam voort uit het feit dat CZ haar activiteiten ‘’in hoofdzaak’’, dat wil zeggen meer dan de helft, door de staat worden gefinancierd en rechtspersoonlijkheid bezit. Als laatste argument voert de rechter aan dat CZ een instelling is die voorziet in de behoefte van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard. Er is volgens de rechter sprake van een concurrentiesituatie , maar CZ is niet onder ‘normale marktvoorwaarden’ actief, gezien het feit dat zij geen economisch risico draagt bij het uivoeren van haar zorgactiviteiten. (Indien CZ failliet gaat, neemt het Zorginstituut de verplichtingen van CZ over).

Het oordeel van de rechtbank is een trendbreuk in de jurisprudentie. In 2012 werd nota bene door de zelfde rechtbank geoordeeld dat zorgverzekeraars private partijen zijn en niet hoeven aan te besteden. Het is dan ook geen verrassing dat CZ in hoger beroep gaat. De zorgverzekeraar heeft hoger beroep ingediend en daarbij de rechter gevraagd om de uitvoerbaarheid bij voorraad te staken. Het Gerechtshof in Den Bosch wil hier niet mee instemmen, omdat de uitvoerbaarheid bij voorraad alleen opgeheven mag worden indien er nieuwe feiten aanwezig zijn of indien er sprake is geweest van misbruik van recht. Beide werd door CZ niet gesteld en dus zal CZ de inkoopopdracht gestaakt moeten houden.

De branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland, zorgverzekeraars Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V. en OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V. hebben naar oordeel van het Hof aangetoond dat zij belang hebben om als tussenkomende partij in het geding te worden toegelaten.

Het hof heeft de zaak weer terugverwezen naar de rol. Hollister krijgt vier weken om antwoord te geven op de grieven van CZ. De verwachting is dat er pas begin 2015 een inhoudelijke uitspraak zal komen. In de tussenliggende periode blijft er een onzekere situatie bestaan. Wij hebben inmiddels geluiden ontvangen dat verschillende leveranciers zich bij zorgverzekeraars gemeld hebben met vragen over de lopende inkoopprocedures.