Nieuwe drempelwaarden voor Europees aanbesteden

De nieuwe drempelbedragen voor Europees aanbesteden zijn bekend. De Europese Commissie heeft ze vastgesteld voor 2018 en 2019.

Zodra de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer bedraagt dan de Europese drempelwaarden, moet u deze in beginsel Europees aanbesteden.

Per 1 januari 2018 gelden de volgende drempels. De genoemde bedragen zijn exclusief btw:


De Europese Commissie stelt elke 2 jaar bij verordening nieuwe drempelwaarden vast.