Is wijziging van de looptijd van een raamovereenkomst een wezenlijke wijziging?

ProRail mag niet zomaar een raamovereenkomst verlengen zonder de markt de mogelijkheid te bieden mee te dingen naar de opdracht. Dat oordeelde de rechter nadat een partij bezwaar had gemaakt tegen het besluit van ProRail de einddatum van een raamovereenkomst met een jaar op te schuiven. Dit vonnis laat zien dat het wijzigen van de overeenkomst niet alleen ziet op de inhoud van de overeenkomst, maar ook delooptijd van de overeenkomst.

ProRail sloot in 2014 na een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure een raamovereenkomst met een looptijd van vier jaar met een aantal ondernemingen. Inhoud van de raamovereenkomst is het via mini-tenders verstrekken van opdrachten voor het ontwerp en de realisering van tunnelonderdoorgangen onder het spoor.

De raamovereenkomst voorzag niet in de mogelijkheid tot verlenging. Toch besloot ProRail hiertoe met een vrijwillige publicatie op TenderNed. Volgens de eisende partij was hiermee sprake van een wezenlijke wijziging.

De rechter gaat mee in de redenering van de eisende partij. Verlenging van de looptijd van vier naar vijf jaar is volgens de rechter een substantieel langdurige beperking van de markt. Daarmee is verlenging van de looptijd door ProRail inderdaad een wezenlijke wijziging. Het is een interessante discussie wat deze uitspraak betekent voor andere verleningen die in de overeenkomst niet waren voorzien.