Gemeentelijke inkoopvoorwaarden steeds meer toegepast

Zeker zestig procent van de gemeenten heeft inmiddels de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) toegepast die een jaar geleden zijn vastgesteld. Dat blijkt uit aanbestedingsdata op Tenderned, meldt Binnenlands Bestuur. Eind september ging het nog om ‘ruim de helft’.

Groei

Dat veertig procent nog niet is overgegaan, kan worden verklaard vanuit het gegeven dat niet alle gemeenten afgelopen jaar ICT-aanbestedingen hebben gedaan. De verwachting is daarom dat het percentage nog verder zal stijgen.

Trainingen

VNG Realisatie stelde vast dat al duizenden ambtenaren een training over de voorwaarden hebben gevolgd. Het gaat hierbij vooral om juristen, inkopers en specialisten op het gebied van informatisering en automatisering.

Samenhang en betere markt

De GIBIT helpen bij het vergroten van de onderlinge samenhang op informatiegebied bij gemeenten. Ook dragen ze bij aan het functioneren van de gemeentelijke ICT-markt als geheel, aldus VNG Realisatie. Ze zijn evenwichtig opgesteld voor onderwerpen waar in aanbestedingen vaak discussie over ontstaat, zoals aansprakelijkheidsbepalingen.

Tender People

Tender People voerde voor VNG Realisatie een verkennende studie uit naar de knelpunten bij het gebruik van de IT-voorwaarden. Met deze rapportage werd het startsein gegeven voor de ontwikkeling van de gemeentelijke voorwaarden. In de algemene ledenvergadering stemde meer dan 90% van de leden in met het opstellen van uniforme voorwaarden om het ICT-opdrachtgeverschap bij gemeenten te versterken.