Contractmanagement leidt niet tot ontbinding van overeenkomst

Rijkswaterstaat (RWS) sluit na een Europese aanbesteding voor de levering van wegenzout op 24 juli 2017 een overeenkomst met leverancier FAM. Daarin is overeengekomen dat FAM uiterlijk 1 oktober 2017 het wegenzout moet leveren. Op de overeenkomst zijn de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2016 van toepassing. Na tot tweemaal toe geen of kwalitatief ontoereikend zout te hebben ontvangen, besloot RWS tot een laatste deadline. Daarna zou een contractuele boete volgen.

Concurrent Eurosalt, dat deelnam aan de Europese aanbesteding, gaf bij de rechter aan dat sprake is van een wezenlijke wijziging, omdat de deadline meermaals is overschreden. Daarom moet RWS de overeenkomst met FAM ontbinden, stelt Eurosalt. De rechter volgde Eurosalt niet in deze. RWS handelt volgens de rechter binnen de kaders van de overeenkomst en de toepasselijke algemene voorwaarden door een mogelijkheid van herstel te bieden en daarnaast aanspraak te maken op de contractuele boete. Daarnaast is levering van wegenzout dat voldoet aan de eisen technisch nog steeds mogelijk. Ten slotte gaf de rechter aan dat ontbinding een uiterste maatregel is. Wel waarschuwde de rechter dat voortdurende coulance kan leiden tot een wezenlijke wijziging.

Met dit vonnis onderstreept de rechter het belang van goed contractmanagement. De leverancier stimuleren om verbeteracties in gang te zetten hoort bij goed contractmanagement, hoewel hier wel grenzen aan zijn verbonden. Denk daarom bij het opstellen van het contract al na over het type contractmanagement dat je wilt voeren. Een strak contract betekent strak handhaven. Wil je meer samenwerken en kunnen bijsturen zorg er dan voor dat je hier vooraf in voorziet in je overeenkomst.