Begrip grensoverschrijdend belang onder vuur

De Oostenrijkse staat heeft een aanbesteding voor de levering van pyrotechnische certificaten (denk aan vuurwerk) onderhands gegund aan het bedrijf ÖS. Volgens de Europese Commissie had dat niet gemogen. Hoewel de waarde van de opdracht met € 56.000,- ruim onder de drempelwaarde van €221.000,- lag, was er volgens Brussel een duidelijk grensoverschrijdend belang bij de opdracht. De aard van de zaak is ook in Nederland actueel. De Hoge Raad buigt zich momenteel over de vraag of er sprake is van een grensoverschrijdend belang in een aanbesteding over reclameconcessies. Het oordeel van de Europese rechter over de Oostenrijkse kwestie speelt hierin een rol.

Grensoverschrijdend belang

Als er sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang zijn bij onderdrempelige aanbestedingen de Europese beginselen van non-discriminatie, het transparantiebeginsel en het gelijkheidsbeginsel van toepassing. Dat belang kan worden aangetoond door:

  1. De waarde van de opdracht;
  2. De plaats waar de werken worden uitgevoerd;
  3. De technische kenmerken van de opdracht;
  4. De specifieke eigenschappen van het te leveren product;
  5. Klachten van ondernemingen uit andere lidstaten.

Brussel

Volgens Brussel was er sprake van een duidelijk grensoverschrijdend belang, omdat het (I) gaat om een zeer technisch werk, waarvoor (II) specifieke beveiligingsmaatregelen genomen moeten worden, (III) de markt voor het maken van beveiligde identiteitsdocumenten beperkt in omvang is en er sprake is van een internationale markt. Als voorbeeld van dat laatste voert de Commissie aan dat ÖS visa en paspoorten maakt voor andere lidstaten.

Europese rechter

De Europese rechter kon zich niet vinden in die redenering, omdat de markt voor beveiligde identiteitsdocumenten een andere is dan de markt voor het leveren van pyrotechnische certificaten.

Hoge Raad

Momenteel ligt er een advies van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad over de vraag of er bij reclameconcessies bij bus- en tramhaltes sprake is van een grensoverschrijdend belang. De uitspraak van de Hoge Raad over die concessies van de RET en Stichting Eindhoven Marketing wordt binnenkort verwacht. Wij zijn benieuwd hoe de HR invulling geeft aan de door de Europese rechter geformuleerde criteria. Aanbestedingszaken komen niet vaak tot bij de Hoge Raad. Zodra de uitspraak bekend is, komen wij daar in de nieuwsbrief zeker op terug.