Aanbesteden is communiceren

Sinds 1 juli 2017 is digitaal Europees aanbesteden de norm. Aanbestedende diensten zijn vrij om een eigen aanbestedingsplatform te gebruiken, zolang de publicatie van de aanbesteding via TenderNed en Tenders Electronic Daily (TED) wordt bekendgemaakt. Ieder platform heeft zijn eigen werkwijze en het is daarom verstandig om als inkoper geïnteresseerde ondernemers daarvan bewust te maken. Een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam over een aanbesteding van het GVB laat dat goed zien.

Negometrix

Het GVB hield een Europese aanbesteding Lassen & Slijpen Metro- en Trambaan. Daarbij maakte het volledig gebruik van het aanbestedingsplatform Negometrix. Inschrijvers moesten het door het GVB beschikbaar gestelde prijzenblad invullen. In de aanbestedingsleidraad was opgenomen dat antwoorden op vragen en wijzigingen uitsluitend via de Nota van Inlichtingen (NvI) werden gedeeld. Onder de Vraag & Antwoord-module in Negometrix stond opgenomen dat de NvI via die module ter beschikking zou worden gesteld en dat het GVB een notificatiemail aan alle geïnteresseerde partijen zou sturen.

Oud en nieuw prijzenblad

Ter correctie deelde het GVB een nieuw prijzenblad via de NvI en verstuurde het een notificatiemail, maar ook een extra mail over de publicatie van de NvI. De eisende partij diende bij zijn inschrijving het oude prijzenblad in. Het GVB sloot deze partij uit van verdere deelname aan de procedure. Daar was deze partij het niet mee eens. Zij vorderde deelname aan de procedure.

GVB communiceerde correct

De rechter stelde het GVB in het gelijk. Volgens de rechter is de werkwijze van het GVB niet in strijd met het transparantie- en gelijkheidsbeginsel. Immers, alle geïnteresseerde partijen waren op de hoogte van de werkwijze en het GVB heeft conform die werkwijze gehandeld.

Aanbesteden is communiceren

Deze uitspraak van de rechter laat zien dat aanbesteden communiceren is. Het GVB heeft dat in deze zaak goed opgepakt en het is dan ook terecht dat de rechter de werkwijze van het GVB onderschrijft. Een zekere dienstverlenende houding naar leveranciers is naar onze mening iets wat een inkoper behoort te doen. Zeker in een markt waarin marktpartijen niet bekend zijn met aanbesteden. Toch blijft de verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik van het aanbestedingsplatform liggen bij de leverancier. Deze uitspraak maakt dat goed duidelijk.