Herbeoordeling wegens onvoldoende kennis bij aanbestedende dienst

Organisaties kunnen moeite ondervinden intern voldoende juiste specialisten op te nemen in de beoordelingscommissie van een aanbesteding. Het risico ontstaat dan dat leden van de commissie niet over de juiste deskundigheid beschikken om inschrijvingen te beoordelen. Bij een aanbesteding voor kleinschalige opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen kwam dit vraagstuk aan bod. Een aantal partijen plaatste zijn vraagtekens bij de expertise van de beoordelingscommissie en verzocht de rechter om een uitspraak over de vraag:

Moet een inschrijving opnieuw beoordeeld worden als de beoordelingscommissie niet deskundig genoeg is?

Is de beoordelingscommissie deskundig genoeg?

In de beoordelingscommissie van de aanbesteding in kwestie zaten onder andere een extern adviseur methodiekontwikkeling, een adjunct-directeur voogdij en de adjunct-directeur financiën. Die beschikten volgens sommige van de 15 inschrijvende partijen niet over de juiste deskundigheid om hun inschrijvingen te beoordelen. Deze partijen hadden de opdracht niet gegund gekregen en wilden dat hun inschrijvingen opnieuw beoordeeld werden, door een deskundige beoordelingscommissie.

Nieuwe commissie

De rechter stelde dat aangenomen mag worden dat een directeur financiën en een specialist methodiekontwikkeling niet bekend zijn met de aanbestede materie. Een nieuwe beoordelingscommissie moet de inschrijvingen daarom beoordelen.

De aanbestedende dienst voerde nog aan dat de beoordelaars zeer betrokken zijn bij de opvang en dat de individuele scores zijn gemiddeld. Volgens de rechter verandert daarmee niets aan het gebrek aan deskundigheid van de individuele beoordelaars.

Inkoopsamenwerking biedt uitkomst

Het is voor het eerst dat een rechter stelt dat een beoordelingscommissie op het punt van deskundigheid niet voldoet. Wij snappen dat het voor kleinere aanbestedende diensten soms moeilijk is intern de juiste specialisten te vinden. Dat pleit daarom voor inkoopsamenwerking zoals bijvoorbeeld SIVON in het onderwijs, Het Waterschapshuis en diverse gemeentelijke samenwerkingen. Daarmee wordt de kans groter dat er voldoende expertise in huis is om inschrijvingen goed te beoordelen. Daarnaast is het verstandig in de aanbestedingstukken de volgende passage op te nemen:

De beoordeling van uw inschrijving wordt gedaan door een beoordelingscommissie bestaande uit <aantal beoordelaars> met de volgende functies <naam functie>. Met het indienen van een inschrijving is inschrijver akkoord met de samenstelling van de beoordelingscommissie.

Inschrijvers die pas na inschrijving een klacht indienen over de samenstelling van de beoordelingscommissie zijn dan te laat.