Rechter biedt inkoopprofessionals extra beoordelingsmogelijkheden

Aanbestedende diensten mogen inschrijvingen in twee fases beoordelen, eerst op kwaliteit en dan op prijs. Dat blijkt uit een uitspraak in een Spaanse zaak over een Europese aanbesteding voor de levering van muziekinstrumenten, meubilair en andere aanverwante zaken.

Beoordeling in tweeën

De gunning van deze opdracht vond plaats op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Bijzonder en opmerkelijk aan de aanbesteding was dat inschrijvers voor het onderdeel kwaliteit een minimale score moesten halen. Haalden ze die niet, dan werd de prijs niet beoordeeld en kwam de partij niet meer in aanmerking voor de opdracht. Kortom, de beoordeling werd in tweeën geknipt.

Toegestaan?

De Europese rechter moest de vraag beantwoorden of deze manier van beoordelen is toegestaan in een Europese openbare procedure.

Behoefte aanbestedende dienst

De rechter oordeelde dat de beoordelingsmethode geoorloofd is. Als de inschrijvingen binnenkomen, is het aan de aanbestedende dienst om te bepalen hoe hij zijn beoordeling inricht, aldus de rechter. In deze zaak betekent dit dat een inschrijver die niet voldoet aan de minimale kwaliteitseisen ook niet lijkt te voldoen aan de behoeften van de aanbestedende dienst. De rechter benadrukte wel dat bij het toepassen van de gunningscriteria de beginselen van aanbestedingsrecht in acht genomen moeten worden. Dat betekent naar onze opvatting dat de beoordelingsmethode in de aanbestedingsstukken moet zijn gecommuniceerd.

Extra handvat

Inkoopprofessionals krijgen door deze uitspraak een extra handvat bij het inrichten van de openbare aanbestedingsprocedure. Daarnaast biedt deze uitspraak de mogelijkheid de beoordelingsprocedure voor inschrijvingen te verfijnen. Naar onze opvatting zijn er na deze uitspraak daarom de volgende extra smaken mogelijk:

  1. Per kwalitatief gunningscriterium moet een inschrijver een minimale score halen. Haalt hij deze niet, dan wordt de prijs niet meegenomen in de beoordeling.
  2. Op een of meerdere kwalitatieve gunningscriteria moet een inschrijver een minimale score halen. Haalt hij deze niet, dan worden de overige kwalitatieve gunningscriteria en de prijs niet beoordeeld. Wij zien met deze mogelijkheid kansen voor waardegericht inkopen.