Waardegericht inkopen door de gemeente Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht heeft door waardegericht inkopen een partij gevonden voor de reconstructie van de Herenweg en Gageldijk in Maarsseveen. De combinatie van Utrechtse bedrijven D. van der Steen B.V. en Bevanos B.V. onderscheidde zich in hun inschrijving door hun werkzaamheden af te stemmen op de belangen van omwonenden en bedrijven. Door een goed faseringsplan wordt hinder en overlast in de omgeving geminimaliseerd en ervaren omwonenden geen overlast gedurende de feestdagen. De combinatie is creatief in de middelen die worden ingezet om hinder te reduceren en lokale ondernemers worden betrokken bij de uitvoeringswerkzaamheden. De gemeente liet hiermee de belangen van de omgeving de doorslag geven bij de reconstructie van de Herenweg en Gageldijk.

Vervanging verouderd rioolstelsel

Tussen de Maarsseveensevaart en de gemeentegrens van Utrecht wordt het verouderde, gemengde rioolstelsel vervangen. In de plaats komt een zogenoemd gescheiden stelsel dat hemelwater direct afvoert naar het oppervlaktewater.

Herinrichting infrastructuur

De reconstructie biedt gelijk de gelegenheid om ook de weg opnieuw in te richten. Aanwezige asfaltverhardingen worden vervangen, het vrijliggende fietspad wordt breder en de groenstroken worden opnieuw ingericht. Naar verwachting rondt de combinatie de hoofdfase van het project na de zomer van 2019 af. De uitfasering volgt in september.

Ontzien van de omgeving

Alle inschrijvingen staken veel aandacht in het ontzien van de omgeving bij de werkzaamheden. Dat werd positief ontvangen. De creatieve oplossingen van D. van der Steen en Bevanos om hinder tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen, gaven in de uiteindelijke beoordeling de doorslag. Zij stelden onder meer voor na de kerst te beginnen, zodat de buurt voor de feestdagen geen overlast ondervindt, en zijn bovendien door een slimme aanpak en fasering eerder klaar dan andere partijen.

Lokale economie

Ook hebben de winnende bedrijven oog voor de lokale economie. Ze betrekken veel lokale ondernemingen bij het werk, van onderaannemers tot aan het betrekken van bomen bij een lokale tuinderij.