Europese rechter stimuleert functioneel specificeren

De Europese rechter stimuleert functioneel specificeren, blijkt uit een recent arrest. In deze zaak ging het om een door een Litouwse polikliniek gepubliceerde Europese openbare aanbesteding voor de aanschaf en huur van medische apparatuur. Een van de deelnemende leveranciers vond dat de technische specificaties te veel toegeschreven waren naar bepaalde fabrikanten en diende daar een klacht over in bij de polikliniek. De polikliniek wijzigde daarop een deel van de specificaties, maar niet naar tevredenheid van de klagende leverancier.

Aanbestedende dienst bepaalt specificatiemethode

De Litouwse Hoge Raad legde de zaak voor aan de Europese rechter. Die gaf aan dat het aan de aanbestedende dienst is om te bepalen welke technische specificaties noodzakelijk zijn om de gewenste resultaten te bereiken. Dat betekent dat het aan de aanbestedende dienst is om te bepalen met welke methode de opdracht wordt gespecificeerd. Wel gaf de rechter aan dat het risico op bevoordeling van producten van een bepaalde fabrikant toeneemt naarmate de specificaties gedetailleerder zijn beschreven. Ten slotte stelde de rechter dat een aanbestedende dienst moet onderzoeken welke mate van detail nodig is om zijn doelstellingen te verwezenlijken.

Specificatie moet aansluiten bij doelstellingen

In eerdere nieuwsbrieven noemden we onze voorkeur al van functioneel specificeren. In feite geeft de rechter aan dat de wijze van specificeren moet aansluiten bij de door de aanbestedende dienst geformuleerde doelstellingen. Deze uitspraak pleit er dus voor om in de aanbestedingsstukken duidelijk aan te geven welke doelstellingen verwezenlijkt moeten worden door de uitvoering van de opdracht. Daarin zien wij een grote rol weggelegd voor inkoop.