Staatssecretaris wil per 1 januari 2020 tenderkostenvergoeding

De tenderkostenvergoeding moet per 1 januari 2020 onderdeel uitmaken van de Gids Proportionaliteit en de Aanbestedingswet. Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer medegedeeld.

De staatssecretaris geeft daarmee gehoor aan een oproep van de Tweede Kamer om de tenderkostenvergoeding te regelen in de Gids Proportionaliteit. De staatssecretaris geeft aan dat zij graag wil “dat het voor zowel aanbestedende diensten als inschrijvers duidelijk is dat biedingen die tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen uitsluiten disproportioneel zijn.”

Ze voegt daar nog aan toe dat een tenderkostenvergoeding aan de orde is “wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen. Dit geldt ook als de aanbesteding ingetrokken wordt, wanneer dat in een zodanig stadium gebeurt dat de inschrijvers ook daadwerkelijk kosten hiervoor hebben moeten maken.”

Daarmee wijkt zij af van de Adviescommissie Gids Proportionaliteit, die een tenderkostenregeling niet nodig acht.

De wijziging wordt eerst voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. Als beide Kamers geen bezwaren hebben, zal de regeling voor tenderkostenvergoedingen per 1 januari 2020 ingaan.