Rijkswaterstaat zet trend: meer gebruik concurrentiegerichte dialoog

Rijkswaterstaat gaat meer gebruikmaken van de concurrentiegerichte dialoog. Deze procedure werd in 2018 maar 172 keer toegepast, in slechts 0,79 procent van alle aanbestedingen in Nederland. Ludo Huisman van Tender People ziet de beslissing van Rijkswaterstaat dan ook als een positieve trendbreuk.

Concurrentiegerichte dialoog biedt veel voordelen

Sinds de introductie van de concurrentiegerichte dialoog als aanbestedingsvorm wordt deze nog maar op zeer kleine schaal toegepast. Veel aanbestedende diensten zien de procedure als zwaar en arbeidsintensief. Dat is jammer, want de concurrentiegerichte dialoog biedt veel voordelen om tot een goede marktconforme vraagstelling te komen. Zeker omdat de toepassingsmogelijkheden sinds de herziene Aanbestedingswet in 2012 zijn verruimd.

Van tijdrovend en complex tot ‘dialoog light’

De complexiteit van de procedure is sterk afhankelijk van de manier waarop je hem toepast. Dat blijkt ook uit het voorbeeld van Rijkswaterstaat. Aan de ene kant wil Rijkswaterstaat de procedure toepassen op grote en complexe projecten. Aan de andere kant zijn er veel reguliere projecten, waarbij een afgeslankte vorm van de dialoog, een ‘dialoog light’, afdoende is.

Al in enkele weken de benodigde informatie uit de markt

In dat laatste geval kun je er als opdrachtgever bijvoorbeeld voor kiezen het aantal dialoogrondes terug te brengen. Na de introductie van de concurrentiegerichte dialoog zag je geregeld dat verschillende thema’s werden besproken door meerdere subwerkgroepen. Dergelijke dialoogrondes kostten al snel 3 tot 6 maanden. Logisch dus dat deze vorm alleen was weggelegd voor grote miljoenenprojecten. Maar als je het aantal dialoogrondes beperkt tot 1 tot 3 kun je in korte tijd – in enkele weken – de benodigde informatie uit de markt halen.

Persoonlijke afstemming leidt tot betere uitvraag

De dialoog maakt bovendien meer persoonlijke afstemming mogelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Door de toenemende digitalisering in aanbesteden is er een steeds grotere afstand ontstaan tussen aanbestedende dienst en inschrijver. De concurrentiegerichte dialoog biedt de mogelijkheid tot persoonlijk contact en dus tot het veel nauwkeuriger afstemmen van vraag en aanbod.

Betere uitvraag en beter afgestemd aanbod

Bij Tender People hebben we in meerdere projecten ervaring opgedaan met de concurrentiegerichte dialoog. Daaruit blijkt steeds weer dat dit leidde tot een beter afgestemde uitvraag. De aanbestedende dienst wist veel beter wat er in de markt te halen was, terwijl de markt meer begrip kreeg voor de specifieke vraag van de aanbestedende dienst. Opdrachtnemers konden daardoor hun aanbod veel beter afstemmen op het uiteindelijk gewenste resultaat.