Opnieuw problemen bij aanbesteding vaartuigen door Rijksoverheid

Wederom lijken er problemen te zijn ontstaan bij de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat. Eerder leidde de inkoop van snelle vaartuigen al eens tot problemen. Zij waren snel en konden over hoge golven, maar ze konden niet snél over hoge golven. Ditmaal gaat het om de inkoop van werkschepen.

Het NRC meldde dat bij de inkoop van werkschepen opnieuw een lek zit tussen specificatie en oplevering. In deze situatie ging het mis met de diepgang, waardoor de schepen niet ingezet kunnen worden voor hun beoogde doel.

Beide casussen laten eens temeer zien hoe belangrijk het is dat het gebruiksdoel in een aanbesteding vooropstaat. Diepgaande technische of functionele eisen kunnen tegenstrijdig zijn, waardoor in dit geval vaartuigen uiteindelijk onbruikbaar blijken. ‘Fit for purpose’ zou in de specificaties het belangrijkste moeten zijn.

De veronderstelde belangenverstrengeling waar het NRC over bericht, is verder opmerkelijk. Juist Rijkswaterstaat heeft al jaren een uitstekende beleidsnotitie die richtsnoeren biedt voor de inzet van externe adviseurs. Deze scheiding van belangnotitie is een voorbeeld voor vele andere overheden.