Aardwarmte in Nederlandse bodem is aantrekkelijke duurzame warmtebron

Energie Beheer Nederland (EBN) doet een onderzoek om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor de winning van aardwarmte,. Dat gebeurt door de diepe ondergrond in kaart te brengen, te beginnen in het gebied langs de lijn Haarlem – Nijmegen. Het onderzoek vindt met name plaats daar waar weinig informatie over de ondergrond beschikbaar is. Via een aanbesteding selecteerde EBN het bedrijf Rossingh Geophysics om de uitvoering van dit onderzoek te verrichten.

Duurzaam en ongevaarlijk

Volgens deskundigen kan aardwarmte, of geothermie, in de 2050 tot wel 20 procent van de warmtevraag van Nederlandse huishoudens voorzien. Aardwarmte is een duurzaam alternatief voor aardgas.

Eerste omvangrijke seismische onderzoek in decennia

Om te bestuderen of de Nederlandse bodem geschikt is voor de winning van aardwarmte gaf het ministerie van Economische Zaken EBN opdracht onderzoek te doen, verder bekendonder de naam Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). Tender People begeleidde EBN vervolgens bij de aanbesteding van de opdracht voor het seismisch onderzoek. Een bijzonder project, omdat niet alleen sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw geen seismisch onderzoek meer op deze schaal heeft plaatsgevonden, maar ook omdat met name partijen uit de rest van Europa inschreven op de aanbesteding. De aanbesteding vond volledig in het Engels plaats.

Beste plan, goede prijs en minimale overlast

Vanwege de complexiteit van de aanbesteding was gekozen voor een mededingingsprocedure met onderhandeling. Rossingh Geophysics presenteerde onder andere het beste plan en bood een realistische prijs. Naast het bieden van kwaliteit en veiligheid minimaliseert het bedrijf overlast in de vorm van geluidshinder en omgevingshinder voor natuur en omwonenden.

Echo van de aardbodem

Medewerkers van Rossingh Geophysics plaatsen momenteel in de omgeving van Den Bosch sensoren. Deze sensoren vangen de trillingen op die vrijkomen bij kleine gecontroleerde ontploffingen op 20 meter diepte. Aan de hand van deze trillingen kan een soort echofoto worden gemaakt die de verschillende aardlagen in beeld brengt.

Overstap van aardgas naar aardwarmte

Het onderzoek duurt naar verwachting nog zo’n twee jaar. Nadien kunnen (lokale) marktpartijen met de resultaten aan de slag om te onderzoeken of aardwarmte een alternatief is om te voorzien in de warmtevraag.

Voor meer informatie over SCAN zie www.scanaardwarmte.nl