Actuele onderwerpen in de kwaliteitssessie van Tender People

Adviseurs en associates van Tender People hebben deelgenomen aan de kwaliteitssessie van Tender People. Op het programma stonden presentaties over actuele (juridische)ontwikkelingen en een oproep van de Europese Commissie. Naast het luisteren was er ook voldoende gelegenheid om over deze onderwerpen met elkaar in discussie te gaan.

Jurisprudentie update

Aanbestedingsadviseur en juriste Yvonne van den Heuvel verzorgde een jurisprudentie update. Deze update is een onderdeel van het workshop-programma dat Tender People aanbiedt. Middels de Menti-meter konden de deelnemers aangeven welke juridische vraagstukken zij graag aan bod wilden laten komen. Als eerste werd door Yvonne een nadere toelichting gegeven op de reikwijdte van raamovereenkomsten, gevolgd door de ontwikkelingen omtrent ‘past performance’. Met name het laatste onderwerp zorgde voor een interessante discussie over het nut en de noodzaak van ‘past performance’ en de praktisch toepassing. De vraag die hierbij centraal stond was of de toepassing van ‘past performance’, en het grondige onderzoek dat door de aanbesteder moet worden verricht bij eventuele uitsluiting op basis van dit uitsluitingsgrond, in verhouding staat tot de opbrengst. Indien er namelijk sprake is van disbalans zullen aanbesteders de toepassing van deze facultatieve uitsluitingsgrond juist gaan mijden.

De jurisprudentie update werd afgesloten met een kennistest over klassiekers in het aanbestedingsrecht en recente jurisprudentie.

Oproep Europese Commissie - Duurzaamheid in aanbestedingen

Maurits Hulsegge, aanbestedingsadviseur en jurist, startte vervolgens een interessante discussie over de oproep van de Europese Commissie (EC). Begin mei heeft de EC aandacht gevraagd voor meer duurzaamheid bij aanbestedingen. Volgens de EC kunnen aanbestedingen een belangrijke rol spelen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs en het bewerkstelligen van een circulaire economie.

Na de toelichting van Maurits op deze oproep ontstond aan de hand van twee stellingen een discussie over de wijze waarop overheidsinvesteringen kunnen bijdragen aan het verduurzamingsvraagstuk als geheel en de circulaire economie daarbij in het bijzonder. De conclusie was hierbij dat aanbestedingen kunnen worden ingezet voor het verwezenlijken van duurzaamheidsdoelstellingen en het stimuleren van de circulaire economie. Niet alleen door soft law, maar vooral door te doen: mouwen op stroken en aan de slag. Onze adviseurs hebben hier reeds goede ervaringen mee opgedaan en staan klaar om dit verder in de praktijk toe te passen.