Kees Koopmans versterkt Tender People

Vanaf 1 september is Kees Koopmans partner bij Tender People. Kees was werkzaam voor DPA Supply Chain en KLM. Nadat hij een periode als zelfstandig adviseur heeft gewerkt, sluit hij zich nu aan bij het team van Tender People.

Ludo Huisman (dir. Tender People) en Kees Koopmans waren reeds collega's van het eerste uur bij hun toenmalige werkgever Conink Consultants. Ondanks dat zij tussendoor ieder hun eigen weg bewandelden, kruisten hun paden regelmatig. Nu deze wegen elkaar steeds vaker overlappen, hebben zij besloten de weg samen verder te bewandelen. Vanaf 1 september 2016 worden zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de dienstverlening van Tender People.

Kees: "Het belangrijkste herin is dat onze kernwaarden "Betrouwbaarheid" en "No-nonsense" bij beiden diep geworteld zijn." Dankzij het samengaan wordt de basis in het Europees aanbesteden en contractmanagement verder verstevigd. Ludo: "Met de komst van Kees zijn we nog beter in staat invulling te geven aan de aantrekkende klantvragen en invulling te geven aan onze ambitie om ons te onderscheiden op kwaliteit en kennisdeling."