Over Tender People

Tender People is een adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in inkoopadvies in de publieke sector. Werkzaamheden bestaan onder meer uit het opstellen van inkoopbeleid, het adviseren en uitvoeren van (complexe) inkooptrajecten en het inrichten en uitvoeren van contractmanagement.


Europees aanbesteden is de kerncompetentie van Tender People. Bij de begeleiding en advisering van haar klanten gaat Tender People uit van de mogelijkheden in plaats van de bedreigingen van het aanbestedingsrecht. In de visie van Tender People staan organisatiedoelstellingen in iedere Europese aanbesteding voorop. Uit ervaring blijkt dat de regelgeving en de inkoopdoelstellingen van de aanbestedende dienst prima hand in hand gaan.