Tender People is zich bewust van haar omgeving. In onze bedrijfsvoering gaan wij bewust om met mens en milieu. Vanuit onze expertise willen wij bijdrage aan de maatschappij.

Als inkoopadviesbureau zit onze grootste milieubelasting in mobiliteit. Door onze autokilometers te beperken weten wij onze CO2 uitstoot te reduceren. Dit doen wij door thuis- en flexibel werken actief te stimuleren en waar mogelijk gebruik te maken van OV. Op elke autokilometer die wij vervolgens nog afleggen wordt klimaatcompensatie toegepast. Deze klimaatcompensatie wordt gerealiseerd door bescherming van bossen in Bolivia via Trees for Travel.

Als vanzelfsprekend adviseren wij onze klanten op het gebied van duurzaam inkopen, zoals:

  • Contracteren van een sociale werkvoorziening voor schoonmaakdienstverlening voor een onderdeel van de rijksoverheid;
  • Toepassing van Green IT bij een zelfstandig bestuursorgaan;
  • Advisering over de mogelijkheden en onmogelijkheden van social return bij een gemeente.