Met stationsplein opnieuw een indrukwekkend stukje nieuw Utrecht opgeleverd

Woensdag 14 februari is het nieuwe stationsplein van Utrecht is geopend. Het eerste deel van het plein tussen Utrecht Centraal en Hoog Catharijne, met daaronder de grootste fietsenstalling ter wereld, is in gebruik genomen. Waar het station en Hoog Catharijne voorheen werden verbonden door de stationstraverse, beter bekend als de patatboulevard, vormt nu het nieuwe stationsplein de verbinding tussen station en binnenstad.

Read more

Contractmanagement leidt niet tot ontbinding van overeenkomst

Rijkswaterstaat (RWS) sluit na een Europese aanbesteding voor de levering van wegenzout op 24 juli 2017 een overeenkomst met leverancier FAM. Daarin is overeengekomen dat FAM uiterlijk 1 oktober 2017 het wegenzout moet leveren. Op de overeenkomst zijn de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden 2016 van toepassing. Na tot tweemaal toe geen of kwalitatief ontoereikend zout te hebben ontvangen, besloot RWS tot een laatste deadline. Daarna zou een contractuele boete volgen.

Read more

Wanneer wordt de beste prijs-kwaliteitverhouding feitelijk een laagste prijs aanbesteding?

De Staat (aanbestedende dienst) heeft 22 december 2016 een Europese aanbestedingsprocedure met betrekking tot mobiele en persoonsgebonden ICT-middelen in de markt gezet. De Staat maakte voor het beoordelen van de kwaliteitsaspecten gebruik van een zogenoemd ‘alles of niets’-systeem. Dit systeem had tot gevolg dat alle inschrijvers aan zoveel mogelijk kwaliteitscriteria wilden voldoen, waardoor zij allemaal hoog scoorden. Uiteindelijk bleek de prijsbeoordeling doorslaggevend. De eiser is het niet eens met de gunningsuitkomst, omdat de aanbesteding naar zijn idee feitelijk een laagste prijs-gunningscriterium bevatte.

Read more

Gemeentelijke inkoopvoorwaarden steeds meer toegepast

Zeker zestig procent van de gemeenten heeft inmiddels de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) toegepast die een jaar geleden zijn vastgesteld. Dat blijkt uit aanbestedingsdata op Tenderned, meldt Binnenlands Bestuur.

Read more

Nieuwe drempelwaarden voor Europees aanbesteden

De nieuwe drempelbedragen voor Europees aanbesteden zijn bekend. De Europese Commissie heeft ze vastgesteld voor 2018 en 2019.     

Read more

Is wijziging van de looptijd van een raamovereenkomst een wezenlijke wijziging?

ProRail mag niet zomaar een raamovereenkomst verlengen zonder de markt de mogelijkheid te bieden mee te dingen naar de opdracht.

Read more

Moet een dochteronderneming aanbesteden?

Is NS Stations, onderdeel van het NS-concern, een aanbestedende dienst? Wanneer is een organisatie een publiekrechtelijke instelling?

Read more

Betere risicoverdeling helpt financiële fiasco’s bouwprojecten voorkomen

BAM en VolkerWessels lijden miljoenenverliezen op de bouw van een nieuwe zeesluis in IJmuiden. Bouwbedrijven lijken bij projecten van deze omvang maar moeilijk de risico’s te kunnen beheersen. “Het is belangrijk voor partijen om voorafgaand aan een project een goede risicoanalyse te maken. Stel je als opdrachtgever de vraag welke partij het risico het beste kan beheersen”, zegt Ludo Huisman van Tender People.

Read more

Trendbreuk: zijn zorgverzekeraars aanbestedingsplichtig?

In tegenstelling tot de totnogtoe aangenomen lijn heeft de rechter in de rechtszaak van CZ met OHRA, zorgverzekeringen N.V. en Delta Loyd N.V tegen fabrikant Hollister B.V. op 19 juni 2014 geoordeeld dat de zorgverzekeraars publiekrechtelijke instellingen zijn en daarom als een aanbestedende dienst moet worden beschouwd. De onderhavige opdracht met betrekking tot de inkoop van o.a. stomamaterialen moet door CZ gestaakt worden.

Read more