Verkopen van grondpositie? Aanbesteden biedt veel voordelen!

Het aanbestedingsrecht heeft zijn nut bewezen voor de publieke inkoop. Aan de hand van heldere spelregels kom je tot marktwerking én creëer je in inkooptrajecten maatschappelijke waarde. De beste inschrijving krijgt de gunning immers op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding. Zijn deze spelregels ook relevant bij grondverkoop of herontwikkeling van een bepaald gebied?

Grondverkoop helpt gemeenten bij realiseren doelstellingen

In de huidige economie valt er voor gemeenten echt wat te kiezen bij grondverkoop. Aan belangstelling voor die gronden is vaak geen gebrek. Behalve financiële opbrengsten spelen vaak ook andere doelen een rol, zoals het stimuleren van de leefbaarheid van een gebied. Naast de kansen die een aanbesteding met zich mee brengt, speelt er bovendien een discussie over de aanbestedingsplicht bij schaarse rechten. De vraag is of grondposities voor woningbouw op dit moment aangemerkt moeten worden als schaars. Is de overheid dan verplicht de gronden via een tenderprocedure te verkopen?

Aanbesteding van grondverkoop biedt kansen

In de rechtspraak is er nog geen eenduidigheid. Waar men het in de jurisprudentie wel over eens is, is dat de overheid gebonden is aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Wij zien ondanks de huidige jurisprudentie kansen. Verkoop van gronden kan heel goed worden aanbesteed. De volgende voordelen zijn te behalen:

  1. De overheid kan sturen op kwaliteit, zoals energieprestaties of een woonprogramma dat bijdraagt aan de leefbaarheid van het gebied;
  2. Aanbiedingen zullen daardoor kwalitatief van hoog niveau zijn;
  3. Als overheid heb je wat te kiezen;
  4. Bij een goed ingerichte tender accepteren marktpartijen sneller de uitkomst en worden risico's als rechtszaken beperkt;
  5. Met het toepassen van een openbare tenderprocedure wordt zeker voldaan aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Laat de markt kwaliteit toevoegen

Ons advies is om hangende de discussie over de aanbestedingsplicht bij schaarse rechten vrijwillig te kiezen voor een tenderprocedure bij gronduitgifte. Benut als gemeente de aantrekkelijke markt om kwaliteit toe te voegen in het verkoopproces. Besef wel dat een tenderprocedure bij gronduitgiftes voor marktpartijen een kostbare aangelegenheid is. Gebruik daarom altijd een procedure met voorselectie en overweeg een light dialoog-procedure om vraag en aanbod nog scherper op elkaar af te stemmen. Wij hebben met diverse gemeenten inmiddels mooie resultaten bereikt.