Gebruik goede CPV-code wordt nog belangrijker

Naast de nieuwe drempelbedragen die per 1 januari 2020 gelden, is er ook een ontwikkeling op het gebied van CPV-codes. Het Common Procurement Vocabulary (CPV) is een Europese woordenlijst waarmee de aanbestedende dienst aanduidt wat het voorwerp van de opdracht is.

De keuze van de juiste passende code bij een aankondiging door een aanbestedende dienst gaat echter niet altijd goed. Daarom controleert het Europese digitale platform voor aanbestedingen TED (Tenders Electronic Daily) vanaf 15 januari 2020 strenger op het gebruik van de juiste hoofd CPV-codes.

Op TED worden onder andere automatisch aankondigingen van TenderNed gepubliceerd. Het platform wijst een publicatie voortaan af als de CPV-code niet past bij de opdracht. In lijn hiermee stelde TenderNed op 27 november in dat het invoeren van een incorrecte combinatie van een hoofd CPV-code en type opdracht niet meer mogelijk is.

Het is nu als aanbestedende dienst dus nog belangrijker om goed na te denken over de CPV-code. De eerste twee cijfers van de code moeten in ieder geval de volgende zijn:

  • CPV-codes die beginnen van 0 t/m 44 of 48 voor leveringen
  • CPV-codes die beginnen met 50 t/m 98 voor diensten
  • CPV-codes die beginnen met 45 voor werken